View desktop version
menu close
RETURN POLICY

ลูกค้ากรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ก่อนที่จะดำเนินการสั่งซื้อสินค้า

NUANLAOR มีวัตถุประสงค์ ที่จะทำงานกับวัสดุธรรมชาติอย่างแท้จริง เราเลือกใช้หนังฟอกฝาด 100% นำเข้าจากประเทศ ญี่ปุ่น และ อิตาลี ซึ่งมีความแข็งแรง ความทนทาน ความยืดหยุ่น และ ไม่ซ้ำกันในลายของ texture ของแต่ละผืน หนังของเราจะมีความไม่ซ้ำกันในแต่ละผืน ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุ, ลายบนตัว ตลอดจนขนาดร่างกาย ของวัวแต่ละตัว ที่มีความแตกต่างกันออกไป มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ซ้ำกัน

 

ลูกค้าต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะหนังแต่ละผืนของเราอย่างเข้าใจ และ ถี่ถ้วน ก่อนสั่งซื้อ

ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงิน ถ้าเหตุผลในการต้องการคืนสินค้า อยู่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้

1. ทางเรามีความจำเป็นต้องแจ้งว่า สินค้าของเราทำมาจากวัสดุหนังแท้ ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละผืนของหนัง ซึ่งหนังวัวแต่ละตัวจะแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นสี เครื่องหมาย และ ร่องรอยตามธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ เหมือนกับบาดแผลของคนเรา ในกรณีนี้เราจะถือว่าตัวหนังไม่ได้มีความบกพร่อง สินค้าไม่ได้เกิดความเสียหายจากการผลิต แต่เกิดจากธรรมชาติของวัสดุ ที่มีรอยตรงบางส่วนของผืนหนังได้เสมอ ซึ่งเราพยายามจะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โดยการคัดเลือกหนังด้วยตัวเองเสมอ

2. เนื่องจากตัวหนัง จะทิ้งร่องรอยบางอย่างแตกต่างกันไป ซึ่งจะมีทั้งลูกค้าที่ชอบ และ ไม่ชอบแตกต่างกัน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของหนังที่มีรอยไม่ลึกมาก สามารถเอาออกได้โดยการใช้น้ำยาขัดหนังชนิดพิเศษ เพื่อลบร่องรอยเหล่านั้นออก แต่เราขอแจ้งว่าลักษณะรอยประเภทนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของคุณ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

3. เรามีวัตถุประสงค์ ที่จะใช้การผลิตแบบดั้งเดิม เป็นการผลิตสินค้า “สร้างด้วยมือ” เพราะเราตั้งใจที่จะรักษาเอกลักษณ์ของงาน Handcrafting ดั้งเดิมของเรา ซึ่งจะมีความแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องจักรในการผลิต ดังนั้น ร่องรอยนิ้วมือ หรือ รอยข่วน บนหนัง สามารถเกิดขึ้นได้เล็กน้อย โดยที่ทางเรา พยายามที่จะป้องกันอย่างสุดความสามารถ ด้วยการใส่ถุงมือผลิตชิ้นงาน และ ลงน้ำยาขัดรอย เพื่อป้องกันการเกิดรอยบนหนังอย่างดีที่สุด ก่อนจัดส่งสินค้าออกไปยังลูกค้า

 

การเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า

ลูกค้ากรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ก่อนที่จะดำเนินการสั่งซื้อสินค้า เราอาจยกเลิกใบสั่งซื้อของคุณ ถ้าหากคุณไม่ดำเนินการชำระเงิน ภายใน 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน การเปลี่ยนคืนสินค้าทั้งหมด ต้องดำเนินการภายใน 7 วัน และ มาพร้อมกับใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน นโยบายการแลกเปลี่ยนของแต่ละผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกัน คุณจำเป็นต้องตรวจสอบนโยบายก่อนสั่งซื้อ

 

ลูกค้าจะเปลี่ยนสินค้าได้ใน กรณี ดังต่อไปนี้

1. คุณไม่ได้รับสินค้าที่จัดส่งตามใบสั่งซื้อที่ถูกต้อง เช่น ขนาด, สี, สินค้าคนละอย่างกับที่สั่งซื้อ

2. คุณได้รับสินค้า อันเนื่องมาจากความบกพร่องในการผลิต

 

คุณจะไม่ได้รับการเปลี่ยนคืนสินค้า ถ้าหากว่า

1. คุณไม่ได้อ่านข้อกำหนด และ เงื่อนไข แล้วปฏิบัติตามข้อบังคับที่เรากำหนดไว้

2. คุณไม่ได้รับสินค้า เนื่องจากการแจ้งที่อยู่จัดส่งไม่ถูกต้อง

3.เมื่อข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดจากบริการไปรษณีย์ไทย หรือ ขนส่งเอกชน

4.เมื่อสถานการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้น

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

1. คุณจะต้องเก็บสินค้า และ แพคเกจ ตลอดจน ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

2. ติดต่อเรา โดยการแจ้งผ่านทางอีเมล  nuanlaor@outlook.com  เพื่อแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อ ( order id ) ชื่อ และ นามสกุล

3. บรรจุสินค้าลงในแพคเกจเดิม และ ส่งคืนสินค้ากลับมายังที่อยู่ของเรา

4. โปรดตรวจสอบว่า การแลกเปลี่ยน และ การส่งคืนใบสั่งซื้อ ทั้งหมดต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ และ มีแพคเกจต้นฉบับ การแลกเปลี่ยน และ ส่งคืน ซึ่งถ้าไม่ตรงกับนโยบายของเราทั้งหมด เราจะไม่รับคืน หรือ เปลี่ยนสินค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. ลูกจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืนสินค้ามายังเราเอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ตลอดจนการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่กลับคืนไปยังลูกค้าอีกรอบ

 

คุณจะได้รับเงินคืนค่าสินค้าของคุณ ยกเว้นค่าจัดส่งที่ทางคุณต้องเป็นผู้ชำระเอง

คุณอาจต้องยอมรับนโยบายการแลกเปลี่ยน ที่จำเป็นต้องดำเนินการภายใน 7 วันหลังจากที่เราได้รับพัสดุของคุณ และ คุณจะได้รับเมล์ยืนยันพร้อมรหัสการสั่งซื้อใหม่ หรือ คืนเงินเต็มจำนวน

 

การคืนสินค้า

ขั้นตอนการส่งคืนทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ของกระบวนการแลกเปลี่ยนสินค้า

ในกรณีที่ เราไม่สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนของคุณ เราจะคืนเงินตามมูลค่าจริงในใบแจ้งหนี้ คุณอาจจะต้องส่ง

1. ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

2. สำเนาบัตรประชาชนของคุณ

3. สำเนาหน้าแรกธนาคารของคุณ

กระบวนการส่งคืนจะทำการประมาณ 15 วัน ( สำหรับธนาคาร, ATM, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, และ การเก็บเงินปลายทาง) และประมาณ 45-60 วัน ( สำหรับบัตรเครดิต และ บัตรเดบิต ) และ คุณจะทราบทันที ที่เราดำเนินการคืนเงิน

หากคุณสั่งซื้อจากต่างประเทศ (นอกประเทศไทย), คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้า, คืนสินค้า ใด ๆ อันเนื่องมาจากปัญหาในการจัดส่งคืนไปมาระหว่างกัน และ ปัญหาทางด้านภาษีของแต่ละประเทศ

เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด และ เงื่อนไข ได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม

Have no product in the cart!
0